top of page

so 02. 9.

|

Yoga House Bratislava

Tanec Draka Bratislava

TANEC DRAKA - iniciačný tanec len pre mužov Vzhľadom k tomu, že v dnešnej spoločnosti je len málo príležitostí prejsť skutočnou iniciáciou z chlapca do zrelého muža, je táto práca na každom z vás, individuálne sa vydať k hlbokému zdroju mužského potenciálu.

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
Tanec Draka Bratislava
Tanec Draka Bratislava

Čas a místo

02. 9. 2023 13:00 – 20:00

Yoga House Bratislava, 33, Panenská 682, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

O události

Drahí muži, viem, že slovo tanec je pre vás strašiakom vďaka tomu ako je tanec v spoločnosti postavený. Podať výkon, pokloniť sa a zožať...potlesk alebo ...výsmech.

TANEC DRAKA je iný. Netýka sa toho ako veľmi a či vôbec viete tancovať. Je to priestor pre objavenie svojho vlastného autentického pohybu, ktorý otvára vo vás vnútornú komunikáciu so zrelým mužom vo vás.

Vzhľadom k tomu, že v dnešnej spoločnosti je len málo príležitostí prejsť skutočnou iniciáciou z chlapca do zrelého muža, je táto práca na každom z vás, individuálne sa vydať k hlbokému zdroju mužského potenciálu.

Z celého srdca verím, že tento seminár bude nápomocný na tejto vašej ceste odvahy, ku ktorej mám stále väčší a väčší rešpekt a podporu.

Podrobnosti o seminári a prihlasovanie už čoskoro.

TANEC DRAKA - iniciačný tanec len pre mužov

Všetci sa občas bojíme. Odvaha je vôľa prekonať svoj strach, nič viac. A tú už musíš nájsť sám. (Uhtred z Bebbanburgu, Posledné Kráľovstvo)

O ZÁMERE TOHTO SEMINÁRU:

Drahí muži, pozývam vás do prirodzeného pohybu, ozdravného a iniciačného v mnohých aspektoch.

Pohyb/tanec je ako zrkadlo, nájdeš v ňom to, čo sa v tebe momentálne ukrýva. Je to najprirodzenejší a ľudskej bytosti najbližší spôsob sebaliečby a sebaregulácie v zmysle uvoľnenia potlačených veci a porozumenia nepoznaného v sebe. Odpradávna bol tanec tým, čomu hovoríme medicína, liek, možnosť zlepšiť svoj stav, ci už fyzicky alebo psychicky.

Kedysi sa v spoločenstvách ľudí, v pôvodných kmeňoch a komunitách veľa tancovalo. Prirodzený rytmicky pohyb sa používal ako komunikačný prostriedok, ako prostriedok na vyjadrenie seba a ako liečebný nastroj v prípade zlyhania ostatných regulačných prostriedkov, ako byliny, rozhovory alebo spoločný rodinný mechanizmus (tradičné konštelácie). Jeho silu ako liečebnej metódy pochopíme keď sa pozrieme na jeho vývoj počas celých dejín.

Tanec sa začal postupne regulovať systémom a ovládania chtivými silami spoločnosti, pretože im bolo úplne jasne, že tanec vedie k celkovej slobode a nutnosti prejaviť seba ako celistvú individualitu v živote. Takýto človek sa len veľmi ťažko presviedča o svojej vlastnej nemoci a neschopnosti postarať sa o seba sebestačne. Hlavne je prepojený s prírodou, životom a celkom univerza.

Pochopiteľne, pravidlo rozdeľuj a panuj by zrazu bolo v ohrození. Preto nastupuje doslova zošnurovanie tanca do štruktúry, presných predpisov, krokových variácii, ťažko obmedzujúcich ľudskú tvorivosť a spontaneitu.

Mojou úlohou je poskytnúť mužom i ženám priestor na to aby sa tieto staré kódy duše priniesli do vedomia, aby sa z nich duša naučila čo má a mohol nastať v pohybe a tanci prepis týchto kódov na nové. Na také, ktoré vedú k novému vnímaniu seba v živote, k slobode v pohybe, k uvoľneniu a otvoreniu vlastného potenciálu, darov, ktoré človek v sebe nosí a túžia byt prejavené.

Mojim poslaním je vracať ľudom ich prístup k ich vlastnému tancu/pohybu ako zdroju liečenia, k ich vlastnému zdroju, k cíteniu a prezívaniu samého seba.

VIAC INFO : Povedie vás vaše telo, vnútorná múdrosť, hudba a veľmi jemné nasmerovanie Marcely Berith.

AKO TO BUDE PREBIEHAŤ:

Budeme pracovať na prepájaní tela s dušou pomocou vedomia, pomocou nasej imaginácie a fantázie. Tá je súčasťou nášho vedomia. Imaginácia, fantázia, je akýmsi prepájačom, akýmsi komunikátorom. Môžete si ju predstaviť ako dvojitého agenta, ktorý jednou nohou stoji v pravej a druhou v ľavej polovici mozgu. Totiž keď ti niekto povie predstav si strom, zapojíš logickú časť a tá posiela do imaginatívnej časti impulzy, na základe ktorých sa vytvárajú v hlave obrazy. Čiže, náš mozog nám pomáha objavovať svet abstraktný, neexistujúci v tejto dimenzii, no rovnako reálny v inej rovine vnímania.

V praxi to bude prebiehať tak, že budem hrať reprodukovanú hudbu a pred každou piesňou vás len veľmi jemne navediem na určitú predstavu, ktorú rozpohybuješ ty sám v tvojom priestore. Počas tanca vás niekedy tiež povediem, vašu logickú časť, aby vám dovolila, povolila vstup do toho jasného a čistého priestoru odkiaľ prichádza impulz, posolstvo, správa duše. Skúste pre tento moment poprosiť vášho vnútorného strážcu, sudcu, hodnotiteľa, aby vám dovolil tento vstup, aby vám pomohol začuť správu vás samotných pre vás.

Povediem vás do mnohých nových pohybov, pretože telo a vedomie sú prepojené. Ak vnímame cez naše vedomie určitý uhol pohľadu na seba a svet, máme aj zaužívané aj určité pohybové vzorce. Spolu sa pokúsime rozšíriť naše pohybové stereotypy a vzorce o nové a nepoznané. Pozývam do vášho pohybu hravosť a tvorivosť. Pretože keď rozšírime náš pohybový rámec, rozšírime tým aj naše vedomie a teda priestor, skrze ktorý k nám môže prehovárať naša duša spojená so zdrojom života.

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ:

- Uvoľnenie

- Vnútornú rovnováhu

- Rozšírenie uhľu pohľadu skrze rozšírenie pohybových vzorcov

- Hravosť a tvorivosť

- Návrat života do žíl

- Energiu tvorenia

- Otvorenie nového rozsahu potenciálu

- Zosilnenie vnímania samého seba a svojich potrieb

- Priestor pre spoznanie a následné zhmotnenie túžob, ktoré sú vo vás

- Nakoniec aj dobrú náladu a novú silu do každodenného života

ČO SI ZOBRAŤ SO SEBOU/ODPORÚČANIA A INFORMÁCIE:

Vezmite si:

- oblečenie, ktoré vo vás podporuje pocit slobody, voľnosti.

- vlastné jedlo - bude cca 45 min prestávka

CENA: 1.920 Kč = 80 €

Pre rezerváciu miesta je potrebné uhradiť celkovú platbu vo výške: 1.920 Kč = 80 €

Vstupenky

  • TANEC DRAKA Bratislava

    Cena semináru je: 1.920 Kč = 80 € Pre rezerváciu miesta je potrebné uhradiť platbu vo výške: 1.920 Kč = 80 €

    1 920,00 Kč
    Prodej skončil

Celkem

0,00 Kč

Sdílet událost

bottom of page