top of page

Platební a storno podmínky
pro pronájem prostor Domoraje

Platné od 1.11.2023 pro všechny rezervované termíny od 1.11.2023

Platba zálohy na rezervaci termínu

  1.  Pro rezervaci termínu vaši akce u nás v Domoraji je nutné uhradit zálohu ve výši 30% z celkové ceny.​

  2.  Vystavíme vám ostrou fakturu na zálohu a poprosíme o její úhradu do 7 dní od jejího odeslání.

  3.  Úhradou zálohy souhlasíte s těmito platebními a storno podmínkami.

  4.  V okamžiku připsání platby na náš účet je termín pro vás rezervovaný.

  5.  Doplatek se hradí nejpozději v den skončení akce, není-li dopředu dohodnuto jinak, např. formou   platby na fakturu s dobou splatnosti 7 dní. Platba na fakturu se sjednává při rezervaci.

Storno podmínky ze strany nájemce

  • Při stornu dva měsíce před uskutečněním pobytu strháváme 50% z ceny zálohy za pobyt.

  • Při stornu jeden měsíc před uskutečněním pobytu strháváme 70% z ceny zálohy za pobyt.

  • Při strornu dva týdny před uskutečněním pobytu strháváme 100% z ceny zálohy za pobyt.​

Storno podmínky ze strany pronájimatele

  • V případě změny pronajímatele nebo pronájemce objektu Domoraj vám peníze ze zálohy jsme povinni vrátit v plné sazbě. Nejsme však povinni (ani schopni) garantovat rezervaci a ubytovatelnost objektu Domoraj v daných termínech. Věříme však, že taková situace nenastane a že se v tvůrčí shodě setkáme u nás v Domoraji.

  • V případě živelných či světových událostí (vyšší moci), které zasáhnou objekt bez našeho přičinění nejsme povinni ani schopni zálohu vrátit.

bottom of page