top of page

Tanec pro duši ženy - rody, matky, prijatie aj vina


Sila rodových línií a ich presvetlenie láskou, vyjadrenie samej seba v autenticite, prijatie svojich darov a poznanie svojho tieňa a jeho silných stránok, toť témy, ktoré s nami tancovali minulý týždeň aj v Plzni.Krása vnútorných svetov, dôvera v život a vedomie nádherne sprevádzali naše kroky a pohyby.


Vďačná som vašej odvahe, sile Matky, i Zeme i tomu aký liečivý kruh a atmosféru prijatia sme spolu vytvorili. To sa to tancuje a púšťa a otvára, keď takéto naladenie sme schopné stvoriť.Len slová vďaky ostávajú napísať Vladenke Boudovej, za pomoc pri vytvorení tak nádherného priestoru, za organizaciu a skvelé zdravé jedlo.Drahá si prínosom nielen pre môj život vďaka úprimnému priateľstvu, ktoré medzi sebou máme, ale pre svet a komunitu okolo seba vďaka energii prijatia, zdieľania a ľahkosti života, ktorý sebou nosíš.Teším sa čoskoro do Plzne zas, cítim tam silu a nehu domova a veľký potenciál.

S láskou,


Marcela Berith


Viac seminárov tanca na https://www.marcelaberith.com/workshopy-seminare

#taneczeny #tanecduse #tanecpredusu #tanecvsrdci #dusatancuje #zenskytanec #radostzivota #radostztanca #tanecpredusuzeny #tanecpreradost #marcelaberith #berith #tanec #tanecvlcice #vedomazena #tanecprezeny #intuitivnytanec #intuicia #vedometelo #vedomytanec #vedomypohyb #slobodnytanec

132 zobrazení
bottom of page