top of page

Otváranie potenciálu ženy

24 krásnych žien, ktoré sa rozhodli uvidieť a otvoriť svoj potenciál. Sú to ženy, ktoré už cítili, že dosť bolo schovávania sa a prežívania zo dňa na deň v tieni vlastnom, alebo tých druhých. Ženy, ktoré strhali všetky putá, oslobodili sa zo vzorcov, ktoré ťahali so sebou možno ešte od generácií predkov a vykročili na cestu vlastnú, hoc možno neznámu, no o to vzrušujúcejšiu.Spolu s Mab Junga sme zažili víkend plný oslobodenia od starých presvedčení, procesov prepustenia sa zo starého a vkročenie do nového. Skrze tanec sme povolili a prepísali mnohé v našich telách aj životoch a uvedomenia prichádzali v každom momente. Mnohokrát aj dodatočne mimo proces, na izbách, kde žienky spolu zdieľali a objavovali nové priateľstvá.A presne to je to, že mnohé z tých vzorcov starého správania, ktoré viedli k bolestivým zážitkom v ženských kolektívoch sa prepísali práve vďaka skvelej skupine, ktorá sa zišla, ktorá každú jednu uzrela a prijala v jej pravej podstate a ešte ju aj podporila. Bol to normálne festival novej ženskosti. Keby ste to zažili cítili by ste to.Som šťastná drahé ženy, že som vás každú stretla a mohla s vami kúsok na tejto vašej ceste k plnohodnotnému životu v ľahkosti a uskutočňovaní vašich snov pretancovať.Ďakujem, že sme toto vytvorili drahá Mab a ďakujem, že môžeme takto žiť svoje dary práve teraz a tu.

25 zobrazení

Kommentarer


bottom of page