top of page

MYSEĽ CELÉHO TELA - prax i veda v tanci

Milí priatelia, veľmi rada by som s vami ešte podieľala akciu, ktorú som mala tú česť zažiť a spolupodieľať sa na tvorbe svojim tlmočením. Zdieľam ju preto, lebo mi zásadne zmenila život, pohľad na svoju prácu a mnohé otázky , ktoré v mojej praxi s tanečnou medicínou vyvstávali.


11.3. sa v Prahe konal celodenný kongres MYSL TĚLA a pán Dr.Thomas Verny popredný kanadský psychológ a psychiater a vedec, pôvodom zo Slovenska prednášal o svojej knihe Mysl celého těla, ktorú v českom preklade vydalo vydavateľstvo Bohemica Books.


Dr. Verny hovoril o tom, že nielen náš mozog obsahuje bunky ktoré si pamätajú záležitosti z nášho života, ale že tieto bunky ktoré majú schopnosť uchovávať pamäť spomienky sa nachádzajú v celom našom tele.


Najviac týchto buniek je v centre našej bytosti, v srdci. Srdce má dokonca 5 x krát viacej neurónov ktoré sú schopné zapamätať si jednotlivé časti našej osobnosti našej bytosti viac než mozog. Dokázalo sa to pri transplantácii srdca kde prijímajúci nového srdca nezdieľa iba tento orgán od svojho darcu, ale aj niektoré vlastnosti, emócie, spomienky a sny, dokonca pocity a talenty.


Pán Dr. Verný ku koncu prezentácie apeloval aby sme si zapamätali, že mozog nikdy nepracuje sám a že jeho funkcie sú neoddeliteľne prepojené prostredníctvom jednej veľkej vibrujúce a komunikačnej siete s celým telom a dokonca s okolitým prostredím v ktorom sa nachádzame. Z toho vyplýva že myseľ alebo povedzme vedomie sú funkciou celého tela a nie len jedného orgánu, mozgu.


Končí tu starý Descarteho dualizmus v zmysle telo vs hlava a prichádza poznanie, že jedným sú, stelesnená myseľ. A teda namiesto tvrdenia Myslím teda som prechádzame do nového cítim/vnímam teda som.


Jedna z najkrajších myšlienok, ktoré vnímam že sa dotkli môjho srdca bola, že keď vieme akú moc majú myšlienky nad telom a teda životom, pre kvalitný život je veľmi dôležité vypátrať všetky sebasabotážne a sebazničujúce programy a scenáre, ktoré môžu byť v nás ukryté a vyliečiť, vyčistiť ich.


Áno, vyzerá to na veľké úsilie. Možno si to vyžiada vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Možno to bude potrebovať sprievodcu (terapeuta, psychológa možno v niektorých prípadoch aj psychiatra) ale stojí to za to. Ja vždy hovorím, tak ako nechcené myšlienky o ktorých vieme nechceme stále omieľať, tak ani nevedomé spomienky bunečnej pamäte nechceme nosiť v našom tele.


Chcem ešte napísať, že pán Dr. Verny mi nepriniesol do života len obrovské poznanie na úrovni mysle, tej rozumovej ale aj tej mysle celého tela, teda vedomia. Už len sedieť s ním a s jeho úžasnou pani manželkou Sandrou Verny na večeri, alebo sedieť s ním na pódiu pred plnou sálou laickej ale aj odbornej verejnosti a cítiť to, čo tento pán prináša svetu, bolo pre mňa silno transformačné. Keď niekto celý život skúma a pozoruje, vníma ľudské vedomie, psychiku, reakcie tela a mnohé iné svety mysteriózne aj prudko vedecké, vytvára určité pole, ktoré som doteraz v človeku nezacítila. Už len byť v tom poli, veľmi blízko a spolupracovať s ním mi dávalo pocit, akoby som absolvovala minimálne jeden trimester neurovedy, epigenetiky , psychiatrie a psychológie a vedeckého výskumu naraz. Moja myseľ celého tela zažívala nekonečnú rozkoš pri tom ako poznávala, že to, čo tento pán učí a prináša, už niekoľko rokov žijem v praxi, snažím sa pomenovať a vnímam ako veľmi mocnú hybnú silu človeka. Je to krásny pocit, nielen nasávať informácie, ale aj byť v tom vysoko vibračnom flow, ktoré pán Dr. Verny vysiela keď prednáša o svojej najväčšej životnej vášni.


Nezabudnuteľný zážitok na profesionálnej aj ľudskej úrovni....som za neho nesmierne vďačná, milovane moje, Tereza Winklerová a Leni Melen Meli z Aktivace Potenciálu, ktoré ste túto akciu pripravili a bravúrne odprezentovali československej odbornej ale aj laickej scéne.


Musím vám povedať že som v mnohých situáciách keď Dr.Verny opisoval svoje zážitky počas rozhovorov s ním musela naozaj ovládať svoje emócie, pretože to, čo tento pán už zažil, to, čo nesie a to čo prináša celému svetu je skutočne veľmi silné.


Poslednou vetou, ktorou zakončil by som zakončila aj ja tento príspevok. Majme to stále na pamäťi ... VŠETKO JE PREPOJENÉ


Ďakujem že ste dočítali až sem <3
16 zobrazení
bottom of page