top of page

Čas je tvoj priateľ


Keď som prvý krát začula túto vetu vybuchla som smiechom. Cítila som z toho výroku neuveriteľnú iróniu, výsmech, pokus o žart a keby som šla hlbšie pod tieto povrchné pocity, tak možno aj pobúrenie a smútok nad tým, že celou bytosťou vnímam, že to tak nie je a nemôže byť. Zdalo sa mi, že čas je nejaký krutý kat, ktorý stojí pri mne, neustále mi dýcha na krk, šliape na päty a naháňa, burcuje do výkonov a diktuje termíny. Je to veličina, ktorá nás nenechá žiť náš život? Je to niečo zvonka? Démon? Alebo sme to .... len my...?


Tanec je všeliek na mnoho telesných a duševných problémov. Ako forma umenia je tiež nádherným nástrojom, ktorý otvára brány spirituality. Tancom sa k nám dostáva poznanie, ktoré svojou abstraktnosťou nesie veľa kľúčov k tomu, čo práve potrebuje naša bytosť poznať. Je to ako medicína, ako liečivé rastliny, ako šamanská cesta a čím hlbšie dokážete ísť, tým silnejší je účinok, tým širšie poznanie sme schopní dosiahnuť. Pri tanci netreba podceňovať jeho vplyv na žiadnu z vrstiev bytosti. Preto skutočne buďte pripravení na všetky možné eventuality. Môže priniesť obrodu, poznanie nových rozmerov o Vás samotných ale aj otvoriť staré zranenia, traumy, na ktoré si nepamätáte ale telo a podvedomie nesú stopu. Ak niečo také počas tanca príde, stále je to vaše a vy určite budete vedieť ako s tým naložiť. V prípade návalu emócií nezadržiavajte nič, uvoľnite ich tok ale nesnažte sa ich uchopiť, pochopiť a analyzovať. Vnímajte ich akoby len pretekali vami ako rieka, pozorujte ich, no nenechajte sa stiahnuť vírom. V dnešnej technike tanca si popíšeme ako sa bezpečne pripraviť a prejsť touto cestou. Pripravte si papier a pero a zapisujte si pocity a poznania, prípade použite písanie ako terapiu, vypíšte všetky emócie, ktoré prídu. Takto ste dobre pripravení na tanec, v ktorom poznáte staronového najlepšieho priateľa.


Pripravte si hudbu, nežnú, jemnú, meditatívnu, ktorá vám bude oporným bodom, ktorý vás vyvedie z tanca času. Čiže hudba bude znieť až na konci tanečnej meditácie. Tento tanec je totiž jeden z mála, ktorý sa tancujú bez hudby. Neznamená to, že hudbu nebudete mať. Melódia, ktorá vás povedie bude Váš dych. Dych je hudbou tela a veľa o nás môže prezradiť. Pozorujte sa ako dýchate a ak zistíte niečo čo by ste radi zmenili, môžete si pomôcť práve dychom. Napríklad, ak je váš nádych kratší ako výdych skúmajte či viac nedávate ako prijímate a naopak. Ak chcete zmenu v správaní, skúste vedome meniť situácie života. V každom momente cítiť, či za vás rozhoduje program mysle alebo vaše túžby. Dych vám môže byť v tom výborný sprievodca.


Strom – základ pre túto prácu. Pozorujte stromy aké sú a ako rastú. Koreňmi sú hlboko v zemi, berú z nej živiny a spoliehajú sa na ňu, že im dá oporu. Nezaoberajú sa tým, či je zem skutočne živá bytosť alebo je to len výmysel, nepochybujú. Oni to vedia. Je to ich opora a tak sú s ňou zrastené a môžu ísť do výšin. Pevný kmeň drží rozvetvenú korunu. Plnú rôznych smerov, rozličných tvarov a pohybuje sa v nich rôzne život. Miazga tečie v celom strome od konárov až po posledný lístok, tak ako u nás krv a životná energia. Sme stromom veľmi podobní. Od prírody sme dostali pohyblivé nohy a možnosť tancovať avšak neustále fungujeme na rovnakej báze. A preto keď začínate tancovať predstavte si, že ste strom. Zároveň môžete túto predstavu použiť vždy keď sa objavia nepríjemné pocity. Koreňmi sa zapustite hlboko do zeme, spevnite svoj kmeň, svoje torzo a hlavu, vašu korunu vytiahnite vysoko do nebies. Je to ako by ste vrastali do zeme, no zároveň v tom istom momente Vás ťahalo nebeské lano nahor. Nie sú to sily, ktoré sa vás snažia roztrhnúť napol, je to stelesnenie harmónie dvoch opačne pôsobiacich síl v nás. Nie je dôvod bojovať s ničím, pretože aj keď pôsobia každá opačne aj tak sú súčasťou jedného celku práve presne tak ako my. Ako hore tak aj dole – jin a jang.


Sústreďte sa na váš dych. Pri nádychu si predstavujte akoby ste sa rozpínali do oboch strán, akoby sa váš hrudník napĺňal vzduchom čoraz viac a viac do oboch smerov, doprava aj doľava. Pri výdychu si skúste predstaviť ako smerujete dych vertikálne von z tela do nebies aj do zeme naraz. Je to taký dychový strečing, ktorý otvára telo ale aj celú vašu bytosť prevzdušní a vyrovná energie. Po chvíli prestaňte smerovať vizuálne dych a nechajte ho len voľne znieť vo vašom tele.


Zmeňte polohu – priblížte sa k zemi. Sadnite si do pohodlného sedu a dotknite sa rukami zeme. Preciťujte dotyk, akoby ste sa dotýkali milovaného človeka, akoby ste ho konečne mohli vnímať. Ak to tak cítite, môžete zemi vysloviť svoju vďaku, obdiv, prosbu, čokoľvek, čo práve budete cítiť, že jej povedať potrebujete. Vnímajte ako dýchate, a skúste vnímať vaše pocity na otázku: Čo ak tá zem dýcha so mnou? Čo ak cíti to isté čo ja? Začnite svoje telo pohybovať v rytme svojho dychu, pri nádychu smerujte hrudník k nebu, akoby ste sa ho chceli srdcom dotknúť a pri výdychu nechajte hrudník voľne klesnúť dovnútra tela, akoby sa srdce chcelo dotknúť zeme. Bude to vyzerať ako vlny, ako príliv a odliv ako zatváranie a otváranie sa kvetu. Keď takto budete chvíľu tancovať tanec svojho dychu ucítite svoj vnútorný rytmus. Započúvajte sa doň, zacíťte jeho takt a nechajte sa ním viesť . Pozorujte ako sa zastavil svet a ako načúvate vlastnému metronómu, ktorý určuje ako vo vás prúdi váš vlastný čas. Je to rytmus vášho vnútra, nech už si ho predstavujete akokoľvek. V tomto rytme pokračujte v prirodzenom pohybe tak ako vás dych vedie. Spoľahnite sa, bude to fungovať. Je to ako dobre zohraný orchester. Berte to tak, že ten vnútorný čas , ktorý práve spoznávate je hlavný dirigent a ten riadi váš život. Dych, tep, srdce, žalúdok, črevá, lymfa, mozog...to sú všetko nástroje, ktoré hrajú tú prekrásnu melódiu. A nielen to. Táto melódia, to ste vy v tom najčistejšom slova zmysle. Je to pravá podstata vašej bytosti, vaše jadro, tam je poznanie toho, prečo ste takí akí ste, prečo sa vám v živote dejú určité veci. Tam spoznáte svoje ego, vtedy sa ozve, tam sa ho dotýkate a máte možnosť spoznať ako veľmi nechá vašu dušu žiariť a ako si berie žezlo vládcu do rúk. Tu sú vaše strachy a pochybnosti, buďte si istí, že tam na vás čakajú a chcú byť videné. Tu viete rozpoznať rôzne programy, ktoré ste prijali za svoje, cítite, v čom vám to vyhovuje a v čom nie. Neprestávajte sa hýbať v rytme svojho vnútorného času, len ho vnímajte a tancujte. Ste práve na hlbokej ceste k samému sebe a mocnému poznaniu, ktoré má kapacitu zmeniť váš život. Záleží len na tom, koľko mu to dovolíte. Čo si z tejto cesty do vášho vnútra zoberiete naspať do bežného života.


Nechajte si na svoj tanec v rytme dychu dostatok času. Ja odporúčam na začiatok maximálne 15 minút, ale ak cítite, že chcete viac, len do toho. Po tejto dobe si nastavte vami pripravenú hudbu aby začala hrať a aby vás tak vyviedla z meditácie. Keď teda začujete prvé tóny hudby, pozorujte ako prenikajú do vášho rytmu a ako s ním súzvučia. Pomaly sa nechávajte viesť vonkajšou hudbou a jej rytmom. Preciťujte tóny a začnite stelesňovať melódiu, ktorú počujete. Vraciate sa do hladiny vnímania bežného časopriestoru ale zároveň si prinášate svoje vnútorné poznanie svojho času do tohto sveta.


Keď spoznáte svoj vnútorný čas a spriatelíte sa s ním, začnete žiť váš život v jeho rytme a okolitý čas sa začne tomu vášmu prispôsobovať. Ale je to len ilúzia. Vonkajší čas ako taký neexistuje. Vždy bol len ten náš a podľa neho sme tvorili svoj svet. No odteraz to budeme robiť vedome a čas bude ten najlepší priateľ. Bude nás milovať toľko koľko sme schopní milovať sami seba. A bude nám dávať priestor aby sme uskutočňovali svoje zámery v dostatku a v pravý moment. A čo bude ďalej? To uvidíte sami. Želám Vám len pevnú vieru v to, že zázraky sa dejú.


S láskou,

Marcela Berith

Článok uverejnený v septembrovom čísle časopisu Vitalita. 

Ďakujem za túto vzácnu príležitosť! 

30 zobrazení

Komentarze


bottom of page