ne 23. 5. | Trenčín

Tanec Draka - iniciačný tanec len pre mužov

Keď muž spozná svoju silu, rozžiari sa v jeho hrudi jasná hviezda, tá ho povedie k jeho autenticite a plnosti života.
Sorry, ale máme plno. Píšem ťa medzi náhradničky :)
Tanec Draka - iniciačný tanec len pre mužov

Čas a miesto

23. 5., 11:00 – 15:00
Trenčín, Trenčín, Slovensko

O udalosti

Drahí muži, pozývam vás do prirodzeného pohybu, ozdravného a iniciačného v mnohých aspektoch. 

Pohyb/tanec je ako zrkadlo, nájdeš v ňom to, čo sa v tebe momentálne ukrýva. Je to naprirodzenejší a ľudskej bytosti najbližší spôsob sebaliečby a sebaregulácie v zmysle uvolnenia potlačenych veci a porozumenia nepoznaného v sebe. Odpradávna bol tanec tým, čomu hovoríme medicína, liek, možnosť zlepšiť svoj stav, ci už fyzicky alebo psychicky.

Kedysi sa v spoločenstvách ľudí, v pôvodných kmeňoch a komunitách veľa tancovalo. Prirodzený rytmicky pohyb sa používal ako komunikačný prostriedok, ako prostriedok na vyjadrenie seba a ako liečebný nastroj v prípade zlyhania ostatných regulačných prostriedkov, ako byliny, rozhovory alebo spoločný rodinný mechanizmus (tradičné konštelácie).

Jeho silu ako liečebnej metódy pochopíme keď sa pozrieme na jeho vývoj počas celých dejín. Tanec sa začal postupne regulovať systémom a ovládania chtivými silami spoločnosti, pretože im bolo úplne jasne, že tanec vedie k celkovej slobode a nutnosti prejaviť seba ako celistvú individualitu v živote. Takýto človek sa len veľmi ťažko presviedča o svojej vlastnej nemoci a neschopnosti postarať sa o seba sebestačne. Hlavne je prepojený s prírodou, životom a celkom univerza.

Pochopiteľne, pravidlo rozdeľuj a panuj by zrazu bolo v ohrození.

Preto nastupuje doslova zošnurovanie tanca do štruktúry, presných predpisov, krokových variácii, ťažko obmedzujúcich ľudskú tvorivosť a spontaneitu.

Mojou úlohou je poskytnúť mužom i ženám priestor na to aby sa tieto staré kódy duše priniesli do vedomia, aby sa z nich duša naučila čo má a mohol nastať v pohybe a tanci prepis týchto kódov na nové. Na také, ktoré vedú k novému vnímaniu seba v živote, k slobode v pohybe, k uvoľneniu a otvoreniu vlastného potenciálu, darov, ktoré človek v sebe nosí a túžia byt prejavené.

Mojim poslaním je vracať ľudom ich prístup k ich vlastnému tancu/pohybu ako zdroju liečenia, k ich vlastnému zdroju, k cíteniu a prezívaniu samého seba.

VIAC INFO O SEMINÁRI:

Povedie vás vaše telo, vnútorná múdrosť, hudba a veľmi jemné nasmerovanie Marcely Berith.

AKO TO BUDE PREBIEHAŤ:

Budeme pracovať na prepájaní tela s dušou pomocou vedomia, pomocou nasej imaginácie a fantázie. Tá je súčasťou nášho vedomia. Imaginácia, fantázia, je akýmsi prepájačom, akýmsi komunikátorom. Môžete si ju predstaviť ako dvojitého agenta, ktorý jednou nohou stoji v pravej a druhou v ľavej polovici mozgu. Totiž keď ti niekto povie predstav si strom, zapojíš logickú časť a tá posiela do imaginatívnej časti impulzy, na základe ktorých sa vytvárajú v hlave obrazy. Čiže, náš mozog nám pomáha objavovať svet abstraktný, neexistujúci v tejto dimenzii, no rovnako reálny v inej rovine vnímania.

V praxi to bude prebiehať tak, že budem hrať reprodukovanú hudbu a pred každou piesňou vás len veľmi jemne navediem na určitú predstavu, ktorú rozpohybuješ ty sám v tvojom priestore. Počas tanca vás niekedy tiež povediem, vašu logickú časť, aby vám dovolila, povolila vstup do toho jasného a čistého priestoru odkiaľ prichádza impulz, posolstvo, správa duše. Skúste pre tento moment poprosiť vášho vnútorného strážcu, sudcu, hodnotiča, aby vám dovolil tento vstup, aby vám pomohol začuť správu vás samotných pre vás.

Povediem vás do mnohých nových pohybov, pretože telo a vedomie sú prepojené. Ak vnímame cez naše vedomie určitý uhol pohľadu na seba a svet, máme aj zaužívané aj určité pohybové vzorce. Spolu sa pokúsime rozšíriť naše pohybové stereotypy a vzorce o nové a nepoznané. Pozývam do vášho pohybu hravosť a tvorivosť. Pretože keď rozšírime náš pohybový rámec, rozšírime tým aj naše vedomie a teda priestor, skrze ktorý k nám môže prehovárať naša duša spojená so zdrojom života.

Doobeda: 

- Prebudenie a uvoľnenie tela 

- Prepojenie vedomia s telom 

- Načúvanie potrebám tela, vedomia a podvedomia i našej duše 

Poobede: 

- Rozihranie odvahy = ohňa vnútorného potenciálu 

- Priestor pre poznanie ako v tele prebudené a poznané preniesť do reality 

- Pohybom uložíme do tela a svojho vedomia spoznané túžby našej duše 

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ: 

- uvoľnenie - vnútornú rovnováhu 

- Rozšírenie úhlu pohľadu skrze rozšírenie pohybových vzorcov

- hravosť a tvorivosť 

- Návrat života do žíl 

- Energiu tvorenia 

- Otvorenie nového rozsahu potenciálu 

- zosilnenie vnímania samého seba a svojich potrieb 

- Priestor pre spoznanie a následné zhmotnenie túžob, ktoré sú vo vás 

- nakoniec aj dobrú náladu a novú silu do každodenného života

ČO NEOČAKÁVAJTE, ŽE SPRAVÍ LEKTORKA: 

- vytvorí nejaký mystický zážitok alebo zážitok mimo rámec vášho vnímania a vedomia tiež nečakajte: 

- únik od reality 

- že všetko, čo zažijete a pocítite bude LEN krásne a pozitívne 

- teoretické prednášky 

ČO SI ZOBRAŤ SO SEBOU: 

- oblečenie v ktorom sa cítite dobre, pohodlne, doslova vo vlastnej koži

- uzatvárateľnú fľašu s vodou

- vlastné jedlo - na obed bude cca 30 min prestávka

CENA: 55 EUR

Informácie o platbe vám pošlem po registrácií emailom :) 

Sorry, ale máme plno. Píšem ťa medzi náhradničky :)

Zdieľať udalosť

Ak máš akúkoľvek otázku ohladom seminára či akcie, tak mi napiš sem do kontaktného formulára :)